Mitä tarkoittaa tuottajavastuu?

Tuottajavastuun tavoitteena on edistää kierrätystä ja vähentää jätteen syntymistä. Kaikki ammattimaiset paperin valmistajat sekä paperin tai painettujen paperituotteiden maahantuojat kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Heillä on velvollisuus huoltehtia käytöstä poistetun paperin keräyksestä ja kierrätyksestä niin, että kuluttajan on mahdollista palauttaa käytöstä poistettu paperi maksutta keräykseen.

Tuottajavastuu perustuu jätelakiin  (646/2011). Tämän lisäksi keräyspaperin tuottajavastuusta säädetään valtioneuvoston asetuksella keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (528/2013). Tuottajavastuun toteutumista valvoo Pirkanmaan ELY-keskus.

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat

Suomen Keräystuote huolehtii tuottajavastuusta valmistajan ja maahantuojan puolesta

Vastaamme keräyspaperin tuottajavastuun kaikista velvoitteista yhteisöömme kuuluvien tuottajien puolesta. Tuottajan ei tarvitse järjestää keräystä omatoimisesti ja lakisääteiset velvoitteet tulevat hoidetuksi Suomen Keräystuotteen toimesta.

Kuluttajille maksuton paperinkeräys

Tuottajavastuu velvoittaa tuottajia järjestämään maksuttoman paperinkeräyksen kuluttajille.

Alueellinen paperinkeräys pientalo- ja haja-asutusalueilla sekä kiinteistökohtainen paperinkeräys taajamissa on maksutonta. Kiinteistökohtainen keräys koskee taajamien kerros- ja rivitaloja sekä kiinteistöjä, joilla on toimisto-, tuotanto- tai palvelutiloja. Kiinteistökohtaisen keräyksen toteuttamiseksi kiinteistöllä tulee olla keräysastia.